Zmierz poziom satysfakcji Twoich pracowników

Aplikacja webowa

wyzwanie:

Współzałożyciel Happy Team Check doskonale wiedział czego potrzebuje – platformy SaaS, która przemieni ankiety satysfakcji pracowników, wykorzystywane przez takie firmy jak Google i Facebook, w doskonałe narzędzie dla konkretnego sektora przemysłowego.

Stworzyliśmy platformę do przeprowadzania ankiet satysfakcji pracowników, dostosowany specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

użyte narzędzia:

Scala
Slick
Play
AngularJS
Bootstrap
MySQL
Dla Happy Team Check zaprojektowaliśmy system, który generuje i przeprowadza badania satysfakcji pracowników, biorąc pod uwagę potrzeby danej firmy.

rozwiązanie:

Backend systemu został napisany w Scali i Slicku, podczas gdy frontend w AngularJS. System zawiera bazy wstępnie zdefiniowanych pytań, stworzonych przez specjalistów HR, z możliwością dodawania własnych, dodatkowych kwestionariuszy.

Ankieta zawiera wiele rodzajów pytań, wśród których znajdują się pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz pytania zawierające skalę Likerta. Przy każdej udzielonej odpowiedzi istnieje opcja dodania adnotacji

Każdy klient ma możliwość stworzenia własnych kwestionariuszy, by uzyskać dokładnie takie dane, jakich szuka.
Stworzyliśmy obszerny moduł raportowania z możliwością wizualizacji danych i konfigurowanymi poziomami dostępu.

skutek:

Stworzyliśmy narzędzie, które pomaga firmom zmaksymalizować potencjał ich pracowników

Happyteamcheck w liczbach:

  • 24 / 7 dostęp do badań
  • 123 odbytych rozmów
  • 683 użytych post-it cards