Timepot – aplikacja do śledzenia i analizy czasu pracy, zadań oraz dochodów firmy.

Aplikacja webowa

wyzwanie:

W styczniu 2017 r. przedstawiliśmy użytkownikom MVP Timepota (produkt własny Sparkbit). Aplikacja zawierała wówczas dwie podstawowe funkcjonalności – mierzenie czasu pracy oraz raportowanie.

Mając działający MVP skupiliśmy się na budowaniu zaawansowanych modułów finansowych, które porównują rentowność projektów. Stworzony przez nas algorytm oblicza miesięczny dochód i wydatki projektu, uwzględnia różne modele płatności, kilka walut oraz wynagrodzenia pracowników.

 

użyte narzędzia:

Java 8
Spring
MySQL
Angular 4
TypeScript
Chcieliśmy, aby Timepot był ergonomicznym time trackerem, który oferuje funkcje raportowania oraz mierzenia dochodów i wydatków firmy.

rozwiązanie:

Backend systemu został napisany w Java 8, Spring, podczas gdy frontend stworzony został w Angular 4 i TypeScript. Timepot oferuje różne poziomy dostępu do konkretnych funkcjonalności systemu.

Zaawansowane wyszukiwanie i filtrowanie.

Użytkownicy są w stanie filtrować dane po projektach, zadaniach, słowach kluczowych oraz użytkownikach. Dane są wyświetlane na wykresach i w tabelach, które mogą być eksportowane do plików CSV i PDF.

timepot

skutek:

Zaprojektowaliśmy ergonomiczne i intuicyjne w użyciu narzędzie z wieloma przydatnymi funkcjami, które oferują klientom lepszy wgląd w ich biznes.

Timepot w liczbach:

  • 100.000+ Zalogowanych godzin
  • 5.400+ Projektów stworzonych w Timepot
  • 48.000+ Projektów rozliczanych w wielu walutach
  • 5.200+ Dodanych dni wolnych
  • 2.600+ Dodanych zadań