Platforma e-commerce Italist.com

  • projekt: Platforma e-commerce
  • klient: Italist
  • rok: 2018
  • website: www.italist.com

wyzwanie:

Italist to platforma e-commerce oferująca ponad 1000 międzynarodowych marek i ponad 200 000 luksusowych przedmiotów dla klientów z całego świata. Jest to system, który ma miliony odwiedzających rocznie. Pierwotnie był on zbudowany jako monolit PHP zasilany bazą danych MySQL. Z biegiem lat jednak liczba użytkowników i funkcji wzrosła do takich rozmiarów, że system przestał być efektywny.

użyte narzędzia:

Javascript,
Typescript,
Go,
Python,
React,
MySQL,
Redis,
Kubernetes,
Docker,
Grpc,
Elasticsearch,
AWS lambda,
Node.js,
Next.js,
PHP
Celem naszego klienta było rozłożenie monolitycznego systemu zbudowanego w PHP na mniejsze łatwiejsze do zarządzania subsystemy.

rozwiązanie:

Nasz klient zdecydował, że system musi zostać podzielony na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania podsystemy. To oznaczało, że konieczne jest także ukonkretyzowanie każdego nowego podsystemu, aby można je było stosunkowo łatwo wdrożyć i skalować.

Zespół Sparkbit dołączył do teamu Italist z zadaniem dokonania tego przejścia płynnie (zrobiliśmy to poprzez minimalizację potencjalnych regresji) i szybko (ograniczeniem czasowym był dla nas okres świąteczny). Nasz zespół był głęboko zaangażowany w rozwijanie wszystkich elementów systemu, wdrażanie poszczególnych mikroserwisów w Go, integrację z kanałami partnerskimi, a także rozwój frontendu w React i optymalizowanie SEO.

Wraz z zakończeniem transformacji byliśmy również zaangażowani w codzienną konserwację i implementowanie nowych funkcji.

skutek:

Nasz zespół sprawił, że podział monolitycznego systemu na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania podsystemy przebiegł szybko i sprawnie.