Platforma do zarządzania jednostkami uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym

  • projekt: Platforma do zarządzania jednostkami uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym
  • klient: Not disclosed
  • rok: 2018
  • website:

Aplikacja webowa

wyzwanie:

Podstawowym wyzwaniem w tym projekcie było stworzenie dla klienta platformy do zarządzania jednostkami uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym nowej generacji. Fundusz jest denominowany w tokenach na blockchain Ethereum. Dzięki platformie możliwe jest inwestowanie w różnego rodzaju kryptowaluty, zaś sama platforma jest dystrybuowana za pośrednictwem ICO.

System musiał spełniać rygorystyczne regulacje związane z bezpieczeństwem

użyte narzędzia:

Java 8
Spring Boot
Blockchain (Etherum)
TypeScript
Angular
Stworzyliśmy platformę, w ramach której tożsamość użytkownika jest zweryfikowana, a własność portfela blockchain musi zostać potwierdzona.

rozwiązanie:

Stworzony przez nas system umożliwia konfigurację strategii inwestycyjnej, wycofanie środków z portfela danego użytkownika oraz wizualizację aktualnej struktury funduszu i wartości udziałów użytkownika.

Dostarczyliśmy platformę zintegrowaną z blockchain, zewnętrznymi API z danymi finansowymi i wewnętrznymi systemami klienta.

Pomogliśmy również klientowi zidentyfikować i rozwiązać problemy związane z bezpieczeństwem zawarte w ich początkowych wymaganiach.

Konfiguracja strategii inwestycyjnej
Wycofanie funduszy do portfela użytkownika
Wyświetlanie aktualnego stanu funduszu

skutek:

Po udanej realizacji pierwszej fazy projektu pod koniec 2017 r. pracujemy teraz nad kolejnymi etapami.