Nasz zespół sprawił, że podział monolitycznego systemu na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania podsystemy przebiegł szybko i sprawnie.

  • projekt:
  • klient:
  • rok: 2018
  • website:

wyzwanie:

Klasyczny system emerytalny, którego większość z nas obecnie jest częścią, jest co do zasady nieefektywny i nie spełnia wymagań stawianych przez przedstawicieli tzw. generacji cyfrowej. Co więcej, są na świecie miejsca, gdzie tradycyjne systemy emerytalne nie mogą cieszyć się zaufaniem, głównie ze względu na możliwość przejęcia zgromadzonych funduszy przez władze centralne.

Celem naszego klienta było rozwiązanie tych problemów poprzez stworzenie platformy dostępnej zarówno dla zwykłych ludzi jak i funduszy emerytalnych. Głównym zadaniem było zbudowanie systemu, który charakteryzować będzie się wysokim poziomem bezpieczeństwa i wydajności.

użyte narzędzia:

Truffle,
Solidity,
Zeppelin-Solidity,
web3,
Ganache,
React,
Typescript,
Chai,
Code
Celem naszego klienta było stworzenie bezpiecznej i efektywnej platformy, z której korzystać będą mogli zarówno przyszli emeryci, jaki i fundusze emerytalne.

rozwiązanie:

By sprostać postawionemu przez klienta wyzwaniu postanowiliśmy wykorzystać – idealnie pasujący do problemu – blockchain. Korzystając ze smart kontraktów implementowanych w Solidity na Ropsten Testnet byliśmy w stanie stworzyć wstępny produkt, który zawierał podstawowe założenia platformy

Po stronie frontendowej wykorzystaliśmy React, i stworzyliśmy aplikację która pozwala użytkownikowi wybrać odpowiednie dla siebie fundusze emerytalne oraz inwestować w nie ETH lub kupować tokeny użytkowe. Proces rozwoju produktu obejmował także pełen pakiet testów dla inteligentnych kontraktów.

skutek:

Stworzyliśmy bezpieczną alternatywę dla tradycyjnych systemów emerytalnych opartą o technologię blockchain.