Humn – platforma telematyczna do oceny stylu jazdy kierowców

  • Projekt: Platforma telematyczna
  • Klient: humn.ai
  • Rok: 2018
  • Strona www: www.humn.ai

wyzwanie:

Nasz klient chciał włączyć do swojej oferty platformę telematyczną, która byłaby oferowana firmom posiadającym floty pojazdów. Celem była ocena zachowania i stylu jazdy kierowców na podstawie danych zebranych z OBD2, a także GPS i akcelerometru.

Użyte narzędzia:

Scala,
Kafka,
Spark Streaming,
Cassandra,
Docker, Kubernetes

komponent Blockchain:
BigChain DB,
Swarm,
Tendermint

Konsola webowa:
React,
TypeScript


Naszym wyzwaniem było stworzenie skalowalnej platformy telematycznej, która mogłaby zostać rozszerzona o inne źródła danych w przyszłości.

rozwiązanie:

Wdrożyliśmy system oparty na dużym zbiorze danych z użyciem narzędzi takich jak: Kafka, Scala, Spark Streaming i Cassandra. Aby uprościć przenoszenie danych między różnymi dostawcami usług w chmurze, system wykorzystuje Dockera i Kubernetes’a.

Stworzona przez nasz zespół platforma wykorzystuje również blockchain Ethereum do przejrzystego i niezawodnego przechowywania niektórych istotnych danych systemu.

skutek:

Stworzyliśmy platformę telematyczną z komponentem blockchain, która będzie oferowana firmom posiadającym floty pojazdów.