icon-search

Telematyka – czym właściwie jest i jakie są potencjalne obszary jej zastosowania?

Karolina 18.10.2018

Telematyka staje się coraz bardziej popularnym tematem poruszanym na łamach technologicznych serwisów. Choć termin ten wydaje się być powszechnie znany, faktycznie nie ma zbyt wielu komprehensywnych wyjaśnień tego zagadnienia. Warto więc w pewien sposób wiedzę na ten temat uszeregować i rozwiać pewne mity.

Czym zatem jest telematyka?
Jak może być wykorzystana?
Które sektory gospodarki mogą dzięki niej zyskać najwięcej?

O tym właśnie opowiemy w tym artykule.

Telematyka to termin zawierający w sobie dwa słowa – telekomunikację oraz informatykę. W szerokim ujęciu oznacza zintegrowane wykorzystanie technologii komunikacyjnych i informatycznych w celu przechowywania, odbioru i przesyłania informacji z urządzeń telekomunikacyjnych do odległych obiektów za pośrednictwem sieci. Należy pamiętać, że jest to też bardzo szeroka dziedzina, która może obejmować m.in. telekomunikację, łączność bezprzewodową, elektrotechnikę, informatykę, czy transport drogowy. Korzystając z urządzeń komunikacyjnych, dzięki telematyce możliwe jest przechowywanie, wysyłanie i odbieranie informacji, które pomagają kontrolować odległe obiekty, w szczególności zaś – dzięki integracji technologii GPS z możliwościami, które dają urządzenia mobilne – kontrolować pojazdy w ruchu. Zważywszy na szerokie zastosowanie telematyki w branży motoryzacyjnej, termin ten często jest zawężony właśnie do obszaru automotive. Pamiętać jednak należy, że uzasadnione jest wykorzystywanie tego terminu do określenia wszystkich podłączonych do sieci urządzeń.

Zastosowanie

W ujęciu komercyjnym telematyka zwykle stosowana jest jako synonim telematyki samochodowej. Dzieje się tak głównie ze względu na szerokie zastosowanie rozwiązań telematycznych w sektorze motoryzacyjnym. Wśród najbardziej popularnych zastosowań znajdziemy między innymi wykorzystanie telematyki do tworzenia systemów consierge w samochodach, usług łączności na pokładzie, ubezpieczeń opartych o styl jazdy, czy do obsługi floty. Ten ostatni termin odnosi się do wykorzystania nowych technologii w celu efektywnego zarządzania i monitorowania operacji, lokalizacji i określania statusu różnego rodzaju pojazdów użytkowych. Systemy telematyczne przeznaczone dla flot umożliwiają wymianę informacji między centralną lokalizacją a poszczególnymi pojazdami w ramach floty, którymi mogą być samochody ciężarowe, ale także ambulanse, pojazdy komunalne, czy szkolne autobusy.

Z pozoru wydawać się może, że telematyka jest dziedziną dedykowaną jedynie specjalistycznym branżom i jedynie ściśle określonym grupom docelowym. Prawda jest jednak taka, że niemalże każdy z nas może czerpać z telematyki korzyści. Brzmi nieprawdopodobnie?

Wyobraź sobie, że inteligentny komputer w twoim samochodzie jest w stanie przeanalizować wszystko to, co dzieje się wokół Ciebie. Począwszy od prędkości, poprzez zużycie paliwa, skończywszy na poziomie ciśnienia w kołach – wszystko to może być badane i raportowane przez różnego rodzaju systemy połączone z Twoim pojazdem. Mając te dane i wzbogacając je o informacje takie jak warunki pogodowe, stan dróg, czy natężenie ruchu jesteśmy w stanie stworzyć systemy, które nie tylko zaoszczędzą czas i pieniądze, ale mogą także uratować życie wielu ludzi.

Wiedząc już jak duże znaczenia dla codziennego życia każdego z nas może mieć telematyka, warto zadać sobie pytanie – jak to wszystko właściwie działa? Na początku rozwoju tego obszaru dane telematyczne zbierane były jedynie poprzez urządzenia telematyczne oraz wbudowane w samochód komputery pokładowe (OBDI i OBDII). Wraz jednak ze wzrostem popularności telefonów komórkowych – w szczególności smartfonów – dane takie jak: usterki w pojeździe, informacje dotyczące silnika, czy poziom spalania zostały wzbogacone o informacje pozyskiwane z naszych telefonów, wśród których do najistotniejszych należą m.in położenie GPS, styl jazdy (hamowanie, przyspieszanie, przekraczanie prędkości), czy ilość przejechanych kilometrów. Wszystkie te informacje zebrane z różnego rodzaju sensorów w telefonie i samochodzie przesyłane są następnie do specjalnie w tym celu stworzonych platform, gdzie następuje obróbka danych. Dodatkowo, wraz z rozwojem technologii, systemy telematyczne przestały być zamkniętymi platformami, co umożliwiło integrację z innymi programami i aplikacjami mobilnymi. Dzięki owej integracji realne stało się połączenie danych z telefonu/samochodu z informacjami takimi jak: alerty pogodowe, dane z różnego rodzaju kamer, czy dane z tachografów. Dzięki temu wgląd w operacje biznesowe czy zachowania kierowców stał się jeszcze głębszy i dokładniejszy.

W przypadku oprogramowania tworzonego przez Sparkbit zebrane informacje są przechowywane w chmurze i wprowadzane do systemu telematycznego, dostępnego z komputera stacjonarnego lub urządzenia mobilnego, takiego jak smartfon lub tablet. Korzystając z dedykowanej aplikacji, użytkownicy mogą przeglądać i eksportować dane oraz generować ważne z biznesowego punktu widzenia informacje (takie jak 10 najlepszych kierowców z największą liczbą punktów, czy ilość niebezpiecznych incydentów związanych ze złym stylem jazdy danego kierowcy.) Tworzone przez Sparkbit systemy umożliwiają firmom ubezpieczeniowym oferowanie niższych składek klientom, którzy dzięki aplikacjom telematycznym są w stanie udowodnić, że bezpieczeństwo na drogach jest dla nich ważne. Niektórzy ubezpieczyciele – w przypadku kiedy kierowca zdecyduje się udostępnić im swoje dane telematyczne – obniżają roczne składki nawet o 30%. Monitorując bowiem czas użytkowania, przekroczenie prędkości i inne parametry zachowania kierowcy, ubezpieczyciele są w stanie łatwo określić, którzy ubezpieczeni stwarzają największe ryzyko, oraz którzy kierowcy, najprawdopodobniej spowodują lub będa brali udział w wypadku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o stworzonych przez nas systemach telematycznych z których korzystają firmy ubezpieczeniowe kliknij tutaj.

Obok branży ubezpieczeniowej i szeroko pojętej ekonomii dzielenia (sharing economy) obszarem, który w największym stopniu może skorzystać z możliwości, jakie daje telematyka jest zarządzanie flotą. Dzięki nowoczesnym technologiom, śledzeniu pojazdów w czasie rzeczywistym, czy raportowaniu podróży możliwe stało się poprawienie obsługi klienta i ogólnej wydajności procesów w firmach logistycznych. Dodatkowo równolegle ze wzrostem produktywności możliwe stało się także poprawienie bezpieczeństwa, a to za sprawą dostępności spersonalizowanych, opartych o dane telematyczne szkoleń dla kierowców, raportowaniu ryzyk i zachowań kierowców, czy powiadomień o wypadkach. Jeżeli dodamy do tego jeszcze możliwość optymalizacji utrzymania pojazdów z dokładnymi predykcjami dotyczącymi napraw i zdalną diagnostyką, oczywistym staje się jak cenne dla branży automotive są technologie związane z telematyką. Najnowsze badania przeprowadzone przez firmę Arval z Wielkiej Brytanii wykazały, że głównym powodem, dla którego firmy zarządzające flotą implementują systemy telematyczne jest głównie “lokalizowanie pojazdów w czasie rzeczywistym” (95%). Kolejnymi argumentami są “poprawa bezpieczeństwa kierowcy” (87%), “poprawa zachowania kierowców” (875%), “zmniejszenie kosztów floty” (75%) i “optymalizacja podróży”(70%) (dane: Arval’s Corporate Vehicle Observatory Barometer, 2018, badanie objęło 3,700 flot)

Nie ma wątpliwości, że rynek telematyczny dopiero rozpoczyna fazę intensywnego wzrostu (wykres poniżej), a potencjał jaki niosą technologie związane z telematyką będzie się stale powiększał. Pewne jest zatem, że firmy, które jako pierwsze w swojej branży implementują systemy telematyczne zyskają wymierną przewagę konkurencyjną, zaś inwestycje poczynione w technologiczny rozwój przedsiębiorstwa staną się kluczowym elementem wzrostu ich przychodów.

Źródła:
https://searchnetworking.techtarget.com/definition/telematics
www.geotab.com
https://www.fleeteurope.com/en/fleet-services/united-kingdom/features/who-uses-telematics-and-why

Telematyka w ubezpieczeniach pojazdów – czym jest i jakie pełni funkcje?


www.statista.com