icon-search

Kategoria: Code & Tech

06.07.2020

Sparkbit został uznany za jednego z Najlepszych Twórców Oprogramowania w Polsce według Clutch

Choć myśl o tworzeniu niestandardowego, dedykowanego oprogramowania może być przytłaczająca, szczególnie dla tych bez doświadczenia w programowaniu, istnieje wiele korzyści wynikających z postawienia na dedykowany system zamiast wykorzystania gotowego rozwiązania. Takie spersonalizowane rozwiązania są bardziej opłacalne, bezpieczne i elastyczne. Co najważniejsze, są one zaprojektowane tak, aby były zgodne z innymi narzędziami używanymi przez firmę. W […]

12.06.2018

Jak internet nas śledzi – czyli o tym jak zbierane są informacje o naszej aktywności w sieci i do czego są wykorzystywane.

Wielu osobom wydaje się, że w internecie można być całkowicie anonimowym. W latach 90 XX wieku to stwierdzenie mogło być prawdziwe – dzisiaj z pewnością już nie jest. Niegdyś niezwykle popularna rycina autorstwa Peter’a Steiner’a (obok) oddawała nastroje jakie panują w internecie – poczucie anonimowości, możliwość ukrycia swojej aktywności w sieci pod fałszywą tożsamością. Ten […]

13.12.2017

Accessible HTML in Angular2 applications (and not only)

The reason to make an application accessible is to warranty that the web is an inclusive place available for every user. Accessibility is for everyone Yes, accessibility is for everyone. Let’s see some examples why: A power user navigating with the keyboard through an application will make use of focusable and tab reachable elements. A […]

01.02.2017

Business processes – to code, or not to code, that is the question

Business processes are all around us. Pizza delivery, orders shipment and invoice acceptance are just a few examples. We need to implement these processes in software delivered to our customers. Processes have their participants, who complete process tasks. Process steps result in actions like data row updates in databases, parcels being moved around warehouses, documents […]

30.01.2017

Using Spring REST Docs for testing and documenting APIs

Have you ever seen an API documentation that’s completely out of date? Or the one that seems to be updated but examples somehow don’t work? Or the one that’s automatically generated but you can’t find anything useful in the overflow of available methods? It definitely sounds familiar to me. Fortunately, there’s a tool which helps […]

11.01.2017

Type safe JSON parsing

Introduction Problems with JSON payloads A common problem when developing applications talking to external services are payloads that do not stick to the contract. When we build a typescript application consuming JSON endpoints the easiest thing to do (shown in most tutorials) is casting the payload to the expected type. This can however lead to […]