Blockchain

Blockchain to stale rosnący, zdecentralizowany, cyfrowy rejestr transakcji. Zawiera listę rekordów, których nie można zmienić, a których integralność może zostać zweryfikowana bez potrzeby odwołania się do nadrzędnego zaufanego organu.

Sparkbit oferuje aplikacje oparte o technologię blockchain zarówno w sektorze fintech, jak i w innych branżach.

Nasze usługi

Aplikacje oparte o technologię blockchain
Portfele kryptowalutowe
Giełdy kryptowalutowe
Smart contracts
Niestandardowe tokeny

oferujemy systemy oparte na blockchain dla różnych sektorów. W naszych projektach koncentrujemy się na osiąganiu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, niezawodności i jakości oferowanych produktów.

oferujemy szyte na miarę rozwiązania do bezpiecznego przechowywania i używania kryptowalut, które mogą obsługiwać wiele platform (mobilne, internetowe, desktopowe) dla portfeli pojedynczych i wielowalutowych. Oferowane przez nas oprogramowania zapewniają idealny balans między bezpieczeństwem a łatwością użytkowania.

oferujemy stworzenie giełd, które umożliwiają handel kryptowalutnymi. Nasze rozwiązania możemy oprzeć na otwartych lub niestandardowych mechanizmach zamówień i transakcji. Nasze rozwiązania mogą obsłużyć“gorące” i “zimne” portfele. Umożliwiamy także integrację z innymi giełdami w celu poprawy płynności transakcji.

oferujemy stworzenie inteligentnych umów, które pozwalają na bezpieczne zawarcie kontraktu między wieloma stronami, bez potrzeby angażowania jakiegokolwiek nadrzędnego organu. Oferowane przez nas inteligentne kontrakty działają na technologiach blockchain Ethereum lub na platformach niestandardowych.

oferujemy niestandardowe tokeny zgodne z ERC20, używane m.in. w ICO.

Sparkbit dostarcza wysokiej jakości oprogramowanie oparte o technologię blockchain.

Case Study

Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi

Platforma do zarządzania jednostkami uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym opartym na technologii blockchain.
Wyzwanie

Podstawowym wyzwaniem w tym projekcie było stworzenie dla klienta platformy do zarządzania jednostkami uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym nowej generacji. Fundusz jest denominowany w tokenach na blockchain Ethereum. Dzięki platformie możliwe jest inwestowanie w różnego rodzaju kryptowaluty, zaś sama platforma jest dystrybuowana za pośrednictwem ICO.

System musiał spełniać rygorystyczne regulacje związane z bezpieczeństwem. Dlatego też stworzyliśmy platformę, w ramach której tożsamość użytkownika jest zweryfikowana, a własność portfela blockchain musi zostać potwierdzona.

Rozwiązanie

Stworzony przez nas system umożliwia konfigurację strategii inwestycyjnej, wycofanie środków z portfela danego użytkownika oraz wizualizację aktualnej struktury funduszu i wartości udziałów użytkownika. Dostarczyliśmy platformę zintegrowaną z blockchain, zewnętrznymi API z danymi finansowymi i wewnętrznymi systemami klienta. Pomogliśmy również klientowi zidentyfikować i rozwiązać problemy związane z bezpieczeństwem zawarte w ich początkowych wymaganiach.

Po udanej realizacji pierwszej fazy projektu pod koniec 2017 r. pracujemy teraz nad kolejnymi etapami.

Narzędzia:
 • Java 8
 • Spring Boot
 • Blockchain (Ethereum)
 • TypeScript
 • Angular
Rozpoczęty w listopadzie 2017 r., w trakcie opracowywania

Platforma do zarządzania funduszami emerytalnymi oparta o technologię blockchain

Wyzwanie

Klasyczny system emerytalny, którego większość z nas obecnie jest częścią, jest co do zasady nieefektywny i nie spełnia wymagań stawianych przez przedstawicieli tzw. generacji cyfrowej. Co więcej, są na świecie miejsca, gdzie tradycyjne systemy emerytalne nie mogą cieszyć się zaufaniem, głównie ze względu na możliwość przejęcia zgromadzonych funduszy przez władze centralne.

Celem naszego klienta było rozwiązanie tych problemów poprzez stworzenie platformy dostępnej zarówno dla zwykłych ludzi jak i funduszy emerytalnych. Głównym zadaniem było zbudowanie systemu, który charakteryzować będzie się wysokim poziomem bezpieczeństwa i wydajności.

Rozwiązanie

By sprostać postawionemu przez klienta wyzwaniu postanowiliśmy wykorzystać – idealnie pasujący do problemu – blockchain. Korzystając ze smart kontraktów implementowanych w Solidity na Ropsten Testnet byliśmy w stanie stworzyć wstępny produkt, który zawierał podstawowe założenia platformy. Po stronie frontendowej wykorzystaliśmy React, i stworzyliśmy aplikację która pozwala użytkownikowi wybrać odpowiednie dla siebie fundusze emerytalne oraz inwestować w nie ETH lub kupować tokeny użytkowe. Proces rozwoju produktu obejmował także pełen pakiet testów dla inteligentnych kontraktów.

Narzędzia:
 • Truffle
 • Solidity
 • Zeppelin - Solidity
 • web3
 • Ganache
 • React
 • Typescript
 • Chai
 • Code
Rozpoczęty w Maju, ukończony w Lipcu 2018.

Technologie

Ethereum to zdecentralizowana platforma, która obsługuje inteligentne kontrakty: dzięki niej aplikacje działają dokładnie tak, jak zostały zaprogramowane, bez możliwości cenzury, oszustw lub ingerencji osób trzecich.

Solidity to język programowania wykorzystywany do implementacji inteligentnych kontraktów. Dzięki niemu możliwe jest tworzenie umów dotyczących głosowania, crowdfundingu, aukcji w ciemno i wiele innych.

Hyperledger jest przedsięwzięciem o otwartym kodzie źródłowym, opracowanym w celu rozwijania międzybranżowych technologii blockchain.

Tworzymy rozwiązania oparte o technologię blockchain dla różnych sektorów: Ubezpieczenia HR IoT Weryfikacja reputacji Zarządzanie zasobami cyfrowymi Bankowość Finanse Medycyna Certyfikacja Łańcucha Dostaw Sektor publiczny Zarządzanie tożsamością w sieci